Erklæring om databeskyttelse

ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

A. Ansvarlig databeskyttelsesinstans

Ansvarlig for behandling af personlige data på denne hjemmeside i overenesstemmelse med den generelle databeskytelsesforordning (GDPR) er:

 

Berlitz Language Services Scandinavia A/S

Borgergade 28

1300 København K

Tlf: +45 7021 5010

Hjemmeside: www.berlitz.dk 

E-mail: info@berlitz.dk  

Vores databeskyttelsesansvarlige er:

John Cooknell, e-mail: info@berlitz.dk  
I denne databeskyttelseserklæring ønsker vi at informere dem om måden hvorpå dine personlige data (herfra benævnt “Data”) behandles.

B. Databehandling

Vi behandler Data for anvendelsen af vores hjemmeside. Behandlingen af disse Data inkluderer også information, der overføres til andre virksomheder.

Overførelsen af data til USA foretages på baggrund af en fyldestgørende beslutning taget af den Europæiske Kommission; ”EU-US Privacy Shield”. I denne attesterer kommissionen, at de gældende garantier for videreførelse af data til USA på baggrund af ”EU-US Privacy Shield”, svarer til de databeskyttelsesstandarder, der er i EU. Når vi overfører Data til USA, er vi forpligtede til at specificere deltagelsen af vores serviceudbydere i ”EU-US Privacy Shield”.

De data, der påvirkes i denne forbindelse, behandlingsformål, retslige begrundelser, modtagere og overførelser til tredjelande, kan ses herunder:

a) Logfil
Vi registrerer dit besøg på vores hjemmesider i en logfil. I den forbindelse behandles følgende Data: Navnet på hver af de besøgte hjemmesider, dato og tidspunkt for adgangen, overført datamængde, browsertype og -version, operativsystemet, som anvendes af dig, den henvisende internetadresse (den forrige besøgte hjemmeside), din IP adresse og adgangsudbyderen. Det er nødvendigt for at opretholde sikkerheden på hjemmesiden. Vi bearbejder denne Data på grundlag af vores legitime interesse i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR. Logfilen vil blive slettet efter syv dage med mindre den skal bruges til afklaring eller som bevis for specifikke overtrædelser, som skulle være opstået i løbet af lagringsperioden.

b) Webhosting
Inden for rammerne af Webhosting gemmes al Data, der behandles i forbindelse med driften af denne hjemmeside. Dette er nødvendigt for at sikre driften af hjemmesiden. Vi behandler følgelig Data på baggrund af vores legitime interesser i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR. Vi benytter webhostingtjenester, som vi overfører førnævnte data til i forbindelse med driften af vores hjemmeside.

c) Sådan kontakter du os
Når du kontakter os vil din Data (navn, de kontaktoplysninger du deler) og din besked udelukkende blive brugt i forbindelse med behandling og håndtering af din forespørgsel. Data vil blive brugt ved behandling af din forespørgsel på baggrund af Art. 6 (1) b) GDPR eller Art. 6 (1) f) GDPR. Ved behandlingen af din Data samarbejder vi med serviceudbydere, som vi overfører førnævnte Data til.

d) Lodtrækninger
Din Data (navn og kontaktinformation og virksomhedsnavn og rolle i forbindelse med deltagelse på vegne af virksomhed) skal oplyses, hvis du ønsker at deltage i vores lodtrækninger og quizzer. I håndteringen af lodtrækninger arbejder vi sammen med serviceleverandører, til hvem specifikke Data overføres. Denne Data overføres med din accept i henhold til Art. 6 (1) a) GDPR eller i vores lovmæssige interesser i at markedsføre vores produkter i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR.
 

e) Karrieresektion
Når du kontakter os i forbindelse med at sende os en jobansøgning vil dine Data (f.eks. navn, e-mailadresse, foretrukne arbejdssted hvis oplyst), din besked og de afsendte ansøgningsdokumenter udelukkende blive brugt til bearbejdning og behandling af dit ønske om at søge job. Her er det primære lovmæssige grundlag for at behandle din data Section 26 GDPR. Ifølge denne er det tilladt at behandle Data, der er nødvendig i forbindelse med beslutningstagen eller indgåelse af et ansættelsesforhold.
Skulle denne Data stadig være nødvendig efter afslutningen af ansøgningsprocessen, f.eks. i forbindelse med retsforfølgning, kan vi behandle Data til forsvar af vores retslige interesser i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR det være til påstand eller forsvar af anklager. 

f) Hjemmesideanalyse og marketing
Vi benytter ”cookies” for at aktivere visse funktioner. Cookies er små datapakker, som installeres på din enhed og udveksles med andre serviceudbydere. Nogle af de cookies, som vi benytter vil blive slettet så snart du lukker din browser (”session cookies”). Andre cookies forbliver på din enhed og vil gøre det muligt for os at identificere din browser næste gang du besøger vores hjemmeside ("vedvarende cookies"). Du kan slette alle cookies på din enhed og justere indstillingerne i din browser, så cookies ikke installeres.
I det tilfælde kan du være nødsaget til at foretage visse justeringer, hver gang du besøger vores hjemmeside og acceptere forringelse i nogle funktioner. 

 

Vi benytter cookies i forbindelse med følgende funktioner:

 

aa) Google Analytics
Vi benytter Google Analytics, som er en tjeneste fra Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. For at kunne levere sin service benytter Google visse cookies. Informationen om din brug af denne hjemmeside (inklusiv din IP adresse), der genereres ved brug af cookies, overføres til en Google server i USA, hvor den lagres, Vi bruger den lagrede information til at analysere din brug af vores hjemmeside, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter til hjemmesideoperatøren og til at udbyde yderligere services i forbindelse med brug af hjemmesiden. Vi behandler den indsamlede Data med din accept i henhold til Art.6 (1) a) GDPR. Google vil under ingen omstændigheder koble din IP adresse med anden Google data.

Vi påpeger, at denne hjemmeside benytter Google Analytics med udvidelsen "anonymizeIp()". Det betyder, at IP adresser forkortes kraftigt før de overføres til USA. Direkte personlig identifikation i forbindelse med den lagrede Data er derfor generelt ikke mulig. Kun i helt usædvanlige tilfælde vil en hel IP adresse overføres til USA og forkortes der.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling af din Data med fremtidig effekt ved at tilføje Google Analytics’ deaktiverings add-on for browsere via:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk


Bemærk også den information om anvendelse af data, som er tilgængelig I Googles Partnernetværk på:

http://www.google.com/intl/dk/policies/privacy/partners/

 

Google er certificeret på:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Yderligere information om databeskyttelse findes også på: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=dk 

C. Vilkår for datalagring

Personlig Data vil kun blive lagret så længe, det er nødvendigt for formålet, som det behandles til eller indtil du trækker dit samtykke til behandling af denne type Data tilbage. I tilfælde hvor særlig Data ifølge loven skal lagres i en bestemt periode, kan Data lagres i op til 10 år, uanset behandlingsformål.

D. Dine rettigheder som informant

a) Ret til information
På forespørgsel fra dig, vil vi til enhver tid stille information om den personlige Data, som lagres om dig, til rådighed uden betaling.

b) Rettelse, sletning, behandlingsrestriktioner, indsigelse
Ønsker du ikke længere, at din Data lagres eller hvis din personlige Data ikke længere er korrekte, vil vi indlede sletning eller blokering af din Data på din forespørgsel eller sikre, at din Data følgelig opdateres (i den udstrækning det er muligt i henhold til gældende lov og regulering). Det samme gør sig gældende, hvis du kun ønsker din Data behandlet under særlige restriktioner i fremtiden.

c) Dataoverførsel
På forespørgselkan vi give dig dine Data i et almindeligt, struktureret og maskinlæsbart format, så du kan videregive dem til anden kompetent part.  

d) Ret til appel
Du har ret til at appellere til din myndige autoritet:

 (https://www.datatilsynet.dk/)

e) Ret til tilbagetrækning af samtykke med fremtidig virkning
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil dog på ingen måde påvirke lovligheden af behandlingen af din Data før tilbagetrækningstidspunktet.

f) Restriktioner
Data, som ikke kan benyttes til at identificere informanten for eksempel Data, der er blevet anonymiseret til analyseformål påvirkes ikke af ovenstående rettigheder. Overgivelse af information, sletning, blokering, rettelser eller overførsel af Data til anden virksomhed kan være mulighed i det tilfælde, at du giver os yderligere information, som kan muliggøre en identifikation af os.

g) Udøvelse af dine rettigheder som informant
Skulle du have spørgsmål vedrørende din personlige Data, videregivelse af information, rettelser, blokering, indvendinger eller sletning af Data eller du ønsker din Data overført en anden virksomhed, kontakt venligst: info@berlitz.dk

 

 

Hotline

Vores Hotline telefonnummer:

 +45 7021 5010

Du kan få fat i os i følgende tidsrum:

Mandag – torsdag: 8.00 – 18.00
Fredag: 8.00-16.00

Berlitz Center

Sprogskole Copenhagen

Borgergade 28

DK-1300 Copenhagen

Telefon: +45 70 21 50 10

Kontakt